GRATIS "WHITE PAPER"

“WORK SAFELY WITH GASES IN THE LAB”  

Last ned Air Liquides white paper for et sikrere arbeidsmiljø på laboratoriet ditt!

Last ned gratis white paper


Om inneholdet.

  • Ulike typer gass og deres egenskaper
  • Sikker håndtering av fulle og tomme gassflasker
  • Passende verneutstyr
  • De vanligste risikoene og hvordan du kan forhindre disse, f eks eksplosjon, kveling, brannskader og frostskader
  • Hvordan du gjør laboratoriet til en sikker arbeidsplass 
Work safely with gases in the lab - Air Liquide free eBook

Last ned nå og les mer!

Kontakt oss om du skulle ha noen spørsmål!

E-post: kundeservice.norway@airliquide.com
Telefon: 32 27 41 40